O Judu

Judo je jemná cesta, která nás učí nejen bojovému umění, ale také morálním hodnotám. Komplexnost celkového rozvoje osobnosti je jednou z mnoha předností našeho bílého olympijského sportu. Judo využívá dva principy: minimální úsilí – maximální účinnost („Seiryoku-zenyo“) a vzájemný prospěch („Jita-kyoei“). První princip znamená využívat co účinněji svou sílu a umožňuje porazit i fyzicky silnějšího soupeře. Druhý princip učí vzájemnému respektu mezi lidmi neboť judo nemůžete cvičit sami. Judo je bojové umění navržené do nejmenších detailů tak, aby nedocházelo k nadměrnému opotřebení vašeho organismu. Judo vyučované jako bojové umění je velmi účinné pro reálnou sebeobranu. Správně prováděné Judo můžete studovat a aktivně cvičit i do vysokého věku. Jen soustavným cvičením můžete dosáhnout opravdového mistrovství. Judo rozvíjí také mentální schopnosti jako jsou vnitřní klid, sebeovládání, rozhodnost, trpělivost, soustředění . . .